Uppgift 19

I figuren nedan visas det område som begränsas av kurvan \(y=4-e^x\) och
koordinataxlarna.

U19 4

När området roteras runt x-axeln bildas en rotationskropp.
Teckna ett uttryck för rotationskroppens volym och bestäm dess värde med
minst tre värdesiffror.

$$\pi\int_{0}^{1,386}(4-e^x)^2dx$$
$$\approx17,8$$

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se