Uppgift 19

I figuren nedan visas det område som begränsas av kurvan \(y=4-e^x\) och
koordinataxlarna.

U19 4

När området roteras runt x-axeln bildas en rotationskropp.
Teckna ett uttryck för rotationskroppens volym och bestäm dess värde med
minst tre värdesiffror.

$$\pi\int_{0}^{1,386}(4-e^x)^2dx$$
$$\approx17,8$$

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se