Bestäm polynomen

Ett polynom av första graden, f(x) och ett polynom av andra graden, g(x) uppfyller följande villkor:

$$\\\frac{d}{dx}(f(x)\cdot g(x))=3x^{2}-1\\\\f(x)+\frac{g(x)}{x}=2x\\\\f(0)<0\\$$

Bestäm polynomen f(x) och g(x).

 

Lösningsförslag:

f(x) är ett polynom av första graden, vilket innebär att det kan skrivas på formen:

$$\\f(x)=Ax+B\\$$

f(0) < 0 innebär att

$$\\f(0)=A\cdot 0+B=B<0\\$$

Vi kan uttrycka g(x) i f(x) genom det andra sambandet:

$$\\f(x)+\frac{g(x)}{x}=2x\\\\\left \{ multiplicera\;med\;x \right \}\\\\xf(x)+g(x)=2x^{2}\\\\g(x)=2x^{2}-xf(x)\\$$

Vi kan nu räkna ut produkten f(x) ∙ g(x):

$$\\f(x)\cdot g(x)=f(x)\cdot (2x^{2}-xf(x))=\\\\\left \{ f(x)=Ax+B \right \}\\\\(Ax+B)\cdot (2x^{2}-x(Ax+B))=\\\\(Ax+B)\cdot (2x^{2}-Ax^{2}-B^{2}x)=\\\\2Ax^{3}-A^{2}x^{3}-ABx^{2}+2Bx^{2}-ABx^{2}-B^{2}x=\\\\x^{3}\cdot (2A-A^{2})+x^{2}\cdot (-2AB+2B)+x\cdot (-B^{2})\\$$

Vi kan nu beräkna derivatan:

$$\\\frac{d}{dx}(f(x)\cdot g(x))=\\\\\frac{d}{dx}(x^{3}\cdot (2A-A^{2})+x^{2}\cdot (-2AB+2B)+x\cdot (-B^{2}))=\\\\3x^{2}\cdot (2A-A^{2})+2x\cdot (-2AB+2B)-B^{2}=3x^{2}-1\\$$

Identifiering av koefficienter ger:

$$\\2A-A^{2}=1\\-2AB+2B=0\\-B^{2}=-1\\B^{2}=1\\B=-1,\;(B<0)\\-2A\cdot (-1)+2\cdot (-1)=0\\2A-2=0\\A=1\\ \left \{ kontrollera \right \}\\2A-A^{2}=2\cdot 1-1^{2}=1\\$$

Detta ger polynomet f(x):

$$\\f(x)=Ax+B=1\cdot x+(-1)=x-1\\$$

Slutligen kan vi bestämma g(x):

$$\\g(x)=2x^{2}-xf(x)=2x^{2}-x\cdot (x-1)=2x^{2}-(x^{2}-x)=\\=x^{2}+x\\$$

Vi erhåller alltså följande polynom:

$$\\f(x)=x-1\\\\g(x)=x^{2}+x\\$$

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm polynomen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se