Uppgift 21

Ett företag har undersökt hur länge kunder som ringer till deras kundservice
behöver vänta innan de får svar. De har funnit att väntetiden t minuter har en fördelning som kan beskrivas med täthetsfunktionen \(f(t)=\frac{1}{6}e^{-t/6},\,t\leq0\)

  1. Bestäm sannolikheten att en kund som ringer till företaget behöver vänta högst 10 minuter på svar.
  2. Företaget vill informera om resultatet av undersökningen genom följande formulering: ”Vår kundundersökning visar att 50 % av våra kunder behöver vänta högst x minuter.”
    Bestäm värdet på x.

a) 0,81

b) \(x\approx 4,2\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se