Uppgift 21

Ett företag har undersökt hur länge kunder som ringer till deras kundservice
behöver vänta innan de får svar. De har funnit att väntetiden t minuter har en fördelning som kan beskrivas med täthetsfunktionen \(f(t)=\frac{1}{6}e^{-t/6},\,t\geq0\)

  1. Bestäm sannolikheten att en kund som ringer till företaget behöver vänta högst 10 minuter på svar.
  2. Företaget vill informera om resultatet av undersökningen genom följande formulering: ”Vår kundundersökning visar att 50 % av våra kunder behöver vänta högst x minuter.”
    Bestäm värdet på x.

a) 0,81

b) \(x\approx 4,2\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se