Derivatan av sin(t) och cos(t)

Härled derivatan av derivatan av sin(t) och cos(t) genom att betrakta ett objekt som rör sig längs enhetscirkeln och vid tidpunkten t befinner sig i positionen (x(t),y(t))=(cos(t),sin(t)).

Vid tidpunkten t lämnar objektet enhetscirkeln i tangentens riktning och fortsätter i den i en tidsenhet. Härled derivatan av sin(t) och cos(t) genom att bestämma den position objektet befinner sig i vid tidpunkten t + 1.

 

Lösningsförslag:

Låt u vara lika med den tid som förflutit sedan objektet lämnat enhetscirkeln i tangentens riktning. Vi kan då beskriva objektets position enligt följande:

$$\\(x_{T}(t,\,u),\;y_{T}(t,\,u))=(x(t)+u\cdot x'(t),\;y(t)+u\cdot y'(t))\\$$

Om vi nu sätter u = 1, d.v.s. objektet förflyttar sig i tangentens riktning i en tidsenhet kan vi uttrycka den nya positionen i en figur enligt nedan:

sincos

Vinkeln mellan trianglarna är 90˚ eftersom tangenten till en cirkel i en viss punkt alltid är vinkelrät mot linjen från origo till samma punkt.

Utifrån figuren kan vi bestämma objektets position för u = 1 eftersom trianglarna är likformiga.

$$\\(x_{T}(t,\,1),\;y_{T}(t,\,1))=(x(t)+1\cdot x'(t),\;y(t)+1\cdot y'(t))\\\\(x_{T}(t,\,1),\;y_{T}(t,\,1))=(x(t)+x'(t),\;y(t)+y'(t))\\\\(x_{T}(t,\,1),\;y_{T}(t,\,1))=(cos\,t+x'(t),\;sin\,t+y'(y))\\\\\left \{ enligt\;figuren \right \}\\\\(x_{T}(t,\,1),\;y_{T}(t,\,1))=(cos\,t-sin\,t,\;sin\,t+cos\,t)\\\\\left \{ identifiera\;x'(t)\;och\;y'(t) \right \}\\\\x'(t)=-sin\,t\\\\y'(t)=cos\,t\\\\V.S.V.\\$$

Har du en fråga du vill ställa om Derivatan av sin(t) och cos(t)? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se