Uppgift 11

För funktionen f gäller att \(f(x)=\frac{x+1}{x-3}\)

  1. Ange asymptoterna till funktionen f
  2. Skissa grafen till funktionen f och dess asymptoter.
  3. Lös olikheten \(|f(x)|>3\) där \(f(x)=\frac{x+1}{x-3}\)

a) x = 3 och y = 1

b) [bild]

c) 2 < x < 3 eller 3 < x < 5

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se