Primitiva Funktioner

Bestäm en primitiv funktion till:

1. \(f(x)=4e^{2x}+e^{-x}\), sådan att \(F(0)=2\)

2. \(f(x)=4\cdot\sin(2x)+\cos(x)\), sådan att \(F(\pi)=3\)

 

Lösningsförslag:

1.

I Matte 3 gick vi igenom hur vi hittar en primitiv funktion. Vi använder oss av det och beräknar följande primitiva funktion:

$$\begin{align}F(x) & =4\cdot\frac{1}{2}e^{2x}+(-1)e^{-x}+C \\ & = 2e^{2x}-e^{-x}+C \end{align}$$

Termen \(C\) är en konstant som läggs på den primitiva funktionen för att ge alla lösningar till den primitiva funktionen. I frågan fick vi även ett villkor, nämligen att \(F(0)=2\), som gör att vi kan bestämma konstanten \(C\). Vi stoppar in värdena för villkoret och får:

$$F(0) = 2e^{2\cdot0}-e^{-0}+C=2$$

Det ger:

$$\begin{align} 2e^{0}-e^{0}+C & = 2 \\ 2\cdot1-1+C & = 2 \\ 1+C & = 2 \\ C & = 1\end{align}$$

Den primitiva funktionen är alltså:

$$F(x)=2e^{2x}-e^{-x}+1$$

 

2.

I Matte 4 gick vi igenom hur vi hittar en primitiv funktion till en funktion som innehåller trigonometriska uttryck. Vi använder oss av det och beräknar följande primitiva funktion:

$$\begin{align}F(x) = & 4\cdot\left(-\frac{1}{2}\cdot\cos(2x)\right)+\sin(x)+C \\ = & -2 \cdot\cos(2x)+\sin(x)+C \end{align}$$

Även här fick vi ett villkor \(F(\pi)=3\), som hjälper oss att hitta konstanten \(C\). Vi stoppar in villkoret i funktionen och får följande:

$$F(\pi)=-2 \cdot\cos(2\pi)+\sin(\pi)+C=3$$

Det ger:

$$\begin{align}-2 \cdot\cos(2\pi)+\sin(\pi)+C & = 3\\ -2\cdot1+0+C & = 3 \\-2 +C & = 3 \\ C & = 5 \end{align}$$

Den primitiva funktionen är alltså:

$$F(x)=-2 \cdot\cos(2x)+\sin(x)+5$$

Har du en fråga du vill ställa om Primitiva Funktioner? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se