Uppgift 22

Figuren visar kurvorna \(y=p(x)\) och \(y=q(x)\) samt tangenterna till dessa för x = 2

U22 4

Låt \(r(x)=p(x)\cdot q(x)\) och bestäm r'(2).

\(r'(2) = -3\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 22? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se