Uppgift 18

Ekvationen \(\frac{x}{5}+\cos2x=2\) har flera lösningar.
Samtliga lösningar ligger i intervallet \(-20\leq x\leq20\)

  1. Bestäm den minsta lösningen till ekvationen.
    Svara med minst tre värdesiffror.
  2. Bestäm antalet lösningar till ekvationen.

a) \(x\approx5,97\)

b) 7

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se