Uppgift 18

Ekvationen \(\frac{x}{5}+\cos2x=2\) har flera lösningar.
Samtliga lösningar ligger i intervallet \(-20\leq x\leq20\)

  1. Bestäm den minsta lösningen till ekvationen.
    Svara med minst tre värdesiffror.
  2. Bestäm antalet lösningar till ekvationen.

a) \(x\approx5,97\)

b) 7

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se