Uppgift 4

Figuren visar grafen till funktionen f .

U4 4

För vilket värde på a i intervallet \(0\leq a \leq 10\) antar \(\int^a_0 f(x) dx \) sitt största värde?

\(a=9\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se