Härled kedjeregeln

Härled kedjeregeln:

$$\\y=f(u),\: u=g(x)\Rightarrow \\\\y'(x)=\frac{dy(g(x))}{dx}=f'(g(x))\cdot g'(x)\\$$

utifrån derivatans definition:

$$\\f'(x)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\$$

 

Lösningsförslag:

Bilda först följande differens:

$$\\\triangle_{h}g(x)=g(x+h)-g(x)\\$$

Vi får då följande uttryck för derivatan:

$$\\g'(x)=\lim_{h\rightarrow0}\frac{\triangle_{h}g(x)}{h}\\\\\\y'(x)=\frac{dy(g(x))}{dx}=\lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{h}\\$$

Detta uttryck kan skrivas om med den ovan definierade differensen:

$$\\\frac{dy(g(x))}{dx}=\lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x)+\triangle_{h}g(x))-f(g(x))}{h}\\$$

Om vi förlänger uttrycket ovan med differensen kan vi identifiera derivatan av g(x):

$$\\\frac{dy(g(x))}{dx}=\lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x)+\triangle_{h}g(x))-f(g(x))}{\triangle_{h}g(x)}\cdot \frac{\triangle_{h}g(x)}{h}\\$$

Eftersom vi antar att g(x) och f(u) är deriverbara kan vi skriva ovanstående som en produkt av två gränsvärden:

$$\\\frac{dy(g(x))}{dx}=\lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x)+\triangle_{h}g(x))-f(g(x))}{\triangle_{h}g(x)}\cdot \lim_{h\rightarrow0}\frac{\triangle_{h}g(x)}{h}\\\\\\=g'(x)\cdot \lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x)+\triangle_{h}g(x))-f(g(x))}{\triangle_{h}g(x)}\\$$

För att beräkna gränsvärdet av den andra faktorn gör vi variabelsubstitutionen:

$$\\k=\triangle_{h}g(x)\\h\rightarrow0\Rightarrow k=g(x+h)-g(x)\rightarrow0\\$$

Detta ger:

$$\\\lim_{h\rightarrow0}\frac{f(g(x)+k)-f(g(x))}{k}=f'(g(x))\\$$

Slutligen fås alltså:

$$\\y'(x)=\frac{dy(g(x))}{dx}=f'(g(x))\cdot g'(x)\\$$

V.S.V.

Har du en fråga du vill ställa om Härled kedjeregeln? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se