Optimering

Låt \(f(x)=(2x^2+5x+4)e^{-x}\). Bestäm alla lokala extremvärden till funktionen.

 

Lösningsförslag:

Vi börjar med att räkna ut lokala extremvärden. Ett extremvärde är det värde som funktionen antar i en extrempunkt, alltså \(y\)-värdet i extrempunkten. För att få fram detta värde behöver vi först derivera funktionen \(f(x)=(2x^2+5x+4)e^{-x}\). Vi använder oss av produktregeln och förenklar sedan derivatan:

$$\begin{align} f'(x)= & (4x+5)e^{-x}+(2x^2+5x+4)(-e^{-x}) \\ = & e^{-x}(4x+5-(2x^2+5x+4)) \\ = & e^{-x}(4x+5-2x^2-5x-4) \\ = & e^{-x}(-2x^2-x+1) \\ = & -2e^{-x}\left(x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\right) \end{align}$$

Vi sätter \(f'(x)=0\) för att få fram \(x\)-värdena i extrempunkterna:

$$-2e^{-x}\left(x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\right)=0$$

Här räcker det att lösa:

$$x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}=0$$

eftersom \(-2e^{-x}\) aldrig kan bli noll. Vi använder pq-formeln:

$$\begin{align}x = & -\frac{1}{4}\pm\sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2+\frac{1}{2}} \\ = & -\frac{1}{4}\pm\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{1}{2}} \\ = & -\frac{1}{4}\pm\sqrt{\frac{1}{16}+\frac{8}{16}} \\ = & -\frac{1}{4}\pm\sqrt{\frac{9}{16}} \\ = & -\frac{1}{4}\pm\frac{3}{4}\end{align}$$

Vi får alltså två lösningar:

$$\begin{align} x_1 & = \frac{1}{2}\\ x_2 & = -1 \end{align}$$

Dessa värden måste vi stoppa in i funktionen för att få fram extremvärdena.

$$\begin{align}f(x_1) = & f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2\left(\frac{1}{2}\right)^2+5\left(\frac{1}{2}\right)+4\right)e^{-\frac{1}{2}} = 7e^{-\frac{1}{2}} \\ f(x_2) = & f(-1) = (2(-1)^2+5(-1)+4)e^{-(-1)} = e \end{align}$$

Vi har alltså hittat två lokala extremvärden \(7e^{-\frac{1}{2}}\) och \(e\).

Har du en fråga du vill ställa om Optimering? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se