Uppgift 17

En betesmark för kor avgränsas av skog och en ringlande bäck enligt figuren nedan.

U17 4

Enligt en förenklad modell kan bäckens läge beskrivas med funktionen

$$f(x)=0,5x+\sin 2x +3$$

Beräkna betesmarkens area.

\(47\,km^2\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 4, vårterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se