Förenkla 4

Förenkla \(-(2+3x-x^2)(5-x)\)

Lösning:

Vi kan välja här om vi först multiplicerar ihop de båda parenteserna och sen multiplicerar resultatet med \(-1\) eller om vi börjar med att multiplicera \(-1\) med en av de båda parenteserna. Vi väljer nu att multiplicera ihop de båda parenteserna först:

$$\begin{equation} \begin{split} (2+3x-x^2)(5-x) &=\\ \end{split} \end{equation}$$

$$\begin{equation} \begin{split} &=2\cdot5+2\cdot(-x)+3x\cdot5+3x\cdot(-x)+(-x^2)\cdot5 + (-x^2)\cdot(-x) &=\\ &= 10-2x+15x-3x^2-5x^2+x^3 &=\\ &= x^3-8x^2+13x+10 \end{split} \end{equation}$$

När man har kommit så här långt kan man tro att man är klar, men som ni minns så hade vi också de båda parenteserna multiplicerade med \((-1)\). Vi måste därför multiplicera vårt uttryck med \((-1)\), eller med andra ord ändra alla tecken:

$$\begin{equation} \begin{split} -(x^3-8x^2+13x+10) &=\\ &= -x^3+8x^2-13x-10 \end{split} \end{equation}$$

Förenklar vi \(-(2+3x-x^2)(5-x)\) får vi alltså \(-x^3+8x^2-13x-10\)

Har du en fråga du vill ställa om Förenkla 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se