Mikrolån

Det finns organisationer som gör det möjligt för privatpersoner att låna ut pengar till entreprenörer runt om i hela världen. På en av dem är det lägsta beloppet att låna ut 25 USD ($). Enligt en uppskattning utifrån några olika varor så är genomsnittspriset i Ghana ungefär 9% av priset för samma vara i Sverige.

Mohammed bestämmer sig för att låna ut 25 USD till en lokal entreprenör i Ghana, vilket motsvarar 5% av den totala lånesumman. Vad motsvarar hela lånet i SEK i Sverige och vad är motsvarande värde i SEK i Ghana efter justering för köpkraft?

Växelkursen är 7,08 SEK/USD.

Lösningsförslag:

Vi börjar med att först räkna ut hur stor hela lånesumman är:

$$\begin{align} \frac{25 \text{ USD}}{5\%} = & \frac{25 \text{ USD}}{0,05}\\ = & 25\text{ USD} \cdot 20 \\ = & 500 \text{ USD} \end{align}$$

Sedan räknar vi om vad lånet motsvarar i SEK:

$$500\text{ USD} \cdot 7,08 \text{ SEK/USD} = 3 540 \text{ SEK} \approx 3 500 \text{ SEK}$$

I Ghana motsvarar denna summa efter justering för köpkraft:

$$\begin{align} 3 540\text{ SEK} \cdot \frac{100\%}{9\%} = & 3 540 \text{ SEK} \cdot \frac{1}{0,09} \\ = & 3 540 \text{ SEK} \cdot 11,1111 \\ = & 39 333 \text{ SEK} \\ \approx & 40 000 \text{ SEK} \end{align}$$

Vi avrundar svaret till en gällande siffra eftersom det endast är en gällande siffra i angivelsen 9% och denna siffra innehåller med stor sannolikhet mycket osäkerhet.

Lånet motsvarar 3 500 kr i Sverige och 40 000 kr i Ghana efter justering för köpkraft.

Kommentar: Den stora skillnaden i köpkraft gör att en summa som är relativt liten i ett land kan göra stor skillnad i ett annat land.

Har du en fråga du vill ställa om Mikrolån? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se