Mikrolån

Det finns organisationer som gör det möjligt för privatpersoner att låna ut pengar till entreprenörer runt om i hela världen. På en av dem är det lägsta beloppet att låna ut 25 USD ($). Enligt en uppskattning utifrån några olika varor så är genomsnittspriset i Ghana ungefär 9% av priset för samma vara i Sverige.

Mohammed bestämmer sig för att låna ut 25 USD till en lokal entreprenör i Ghana, vilket motsvarar 5% av den totala lånesumman. Vad motsvarar hela lånet i SEK i Sverige och vad är motsvarande värde i SEK i Ghana efter justering för köpkraft?

Växelkursen är 7,08 SEK/USD.

Lösningsförslag:

Vi börjar med att först räkna ut hur stor hela lånesumman är:

$$\begin{align} \frac{25 \text{ USD}}{5\%} = & \frac{25 \text{ USD}}{0,05}\\ = & 25\text{ USD} \cdot 20 \\ = & 500 \text{ USD} \end{align}$$

Sedan räknar vi om vad lånet motsvarar i SEK:

$$500\text{ USD} \cdot 7,08 \text{ SEK/USD} = 3 540 \text{ SEK} \approx 3 500 \text{ SEK}$$

I Ghana motsvarar denna summa efter justering för köpkraft:

$$\begin{align} 3 540\text{ SEK} \cdot \frac{100\%}{9\%} = & 3 540 \text{ SEK} \cdot \frac{1}{0,09} \\ = & 3 540 \text{ SEK} \cdot 11,1111 \\ = & 39 333 \text{ SEK} \\ \approx & 40 000 \text{ SEK} \end{align}$$

Vi avrundar svaret till en gällande siffra eftersom det endast är en gällande siffra i angivelsen 9% och denna siffra innehåller med stor sannolikhet mycket osäkerhet.

Lånet motsvarar 3 500 kr i Sverige och 40 000 kr i Ghana efter justering för köpkraft.

Kommentar: Den stora skillnaden i köpkraft gör att en summa som är relativt liten i ett land kan göra stor skillnad i ett annat land.

Har du en fråga du vill ställa om Mikrolån? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se