Grundpotensform

När du skriver ett väldigt stort eller litet tal är det lätt att en nolla råkar falla bort. För att underlätta skrivandet och räknandet med stora och små tal kan man använda sig av potenser. I det här avsnittet ska vi titta på hur man kan skriva tal i grundpotensform med hjälp av tiopotenser.

Grundpotensform

Grundpotensform, eller tiopotensform som det också kallas, är ett smidigt sätt att hantera väldigt stora tal, som jordens massa, eller väldigt små tal, som en väteatoms massa. Dessa typer av tal är inte lätta att hantera om man skriver ut alla nollor och därför skrivs de ofta i grundpotensform.

För att skriva tal i grundpotensform måste vi börja med att bekanta oss med potenser med \(10\) som bas, här är några exempel:

$$ 10=10^1$$

$$100=10\cdot 10=10^2 $$

$$1000=10\cdot 10\cdot 10=10^3$$

För att skriva ett tal i grundpotensform omvandlar man talets storlek men kompenserar det genom att lägga till en tiopotens så att talet fortfarande har samma värde. Till exempel:

$$4000=4\cdot 1000=4\cdot {10}^{{}^{3}}$$

Det här sättet att skriva talet 4000 på kallas för att skriva talet på grundpotensform.

Den allmänna definitionen av grundpotensform är ett tal skrivet på formen

$$a \cdot 10^b$$

sådant att

$$1\leq a <10,$$

$$b \in \mathbb{Z}$$

där \(a\) är ett tal, och \(b\) ett heltal. Om talet \(a\) är utanför det angivna intervallet, mindre än \(1\) eller lika med eller större än \(10\) måste uttrycket skrivas om genom att byta värde på exponenten \(b\).


Vi tittar på ett exempel:

$$1100=11\cdot 10^{2}$$

Detta är inte skrivet i grundpotensform eftersom \(a=11\) vilket är större än \(10\) och är därför inte inom intervallet. Det måste därför skrivas om

$$1100=1,1\cdot 10^{3}$$

Nu är \(a=1,1\) vilket är inom intervallet och vi kan säga att \(1100\) nu är skrivet på grundpotensform.


Stora tal i grundpotensform

Låt oss titta på ett exempel där vi använder grundpotensformen för att skriva om ett stort tal, så att det blir mer lätthanterligt.

Vill vi skriva jordens massa i kg (som innehåller \(24\) nollor) så kan vi skriva:

$$\\m \approx 6\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,\text{ kg}=6\cdot {10}^{{}^{24}}\,\text{ kg} $$

Små tal i grundpotensform

Små tal i grundpotensform fungerar på exakt samma sätt. Vi måste bara tänka på att använda rätt tiopotens.

Så här ser tiopotenserna ut för decimaltal:

$$ \\0,1=\frac{1}{10}=\frac{1}{{10}^{{}^{1}}}={10}^{{}^{-1}} \\ \\0,01=\frac{1}{100}=\frac{1}{{10}^{{}^{2}}}={10}^{{}^{-2}} \\ \\0,001=\frac{1}{1000}=\frac{1}{{10}^{{}^{3}}}={10}^{{}^{-3}}$$

Så här kan man tänka när man skriver små tal i grundpotensform:

$$0,005=5\cdot 0,001=5\cdot {10}^{{}^{-3}}$$

Ett exempel på ett litet tal som kan skrivas i grundpotensform är en väteatoms massa i kg (som innehåller \(28\) decimaler)

$$\\m \approx 0,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,7\,\text{ kg}=1,7\cdot {10}^{{}^{-27}}\,\text{ kg} $$

På din miniräknare

Vissa miniräknare och datorprogram utelämnar \(10\):an när de skriver ut uttryck på grundpotensform och skriver istället ett E, som motsvarar tiopotens.

$$ 6E24=6\cdot {10}^{{}^{24}}$$

$$4,13E-14=4,13\cdot10^{-14}$$

Har du en fråga du vill ställa om Grundpotensform? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här går vi igenom grundpotensform och hur vi skriver om tal till grundpotensform.

Här går vi igenom grundpotensform och hur vi räknar med grundpotensform.

Hjälpmedel

Här används grafräknaren Casio FX-CG20.
Se samma uppgift med grafräknaren Casio FX-9750GII.

Grafräknare av andra fabrikat har ungefär motsvarande funktionalitet.

  • Grundpotensform: Grundpotensform används för väldigt stora tal, eller väldigt små tal. För att slippa skriva ut många nollor så omvandlar vi talen till tiopotenser till exempel stora tal skrivs som \(5,3\cdot10^{65}\) och små tal skrivs som \(4,7\cdot10^{-32}\).
    Exponenten skall väljas så att talet hamnar mellan \(1\) och \(10\).

Grundpotensform - repetition teori

Vad är grundpotensform och hur används det?

Exempel:

Skriv \(150\,000\,000\,000\,000\) mm i grundpotensform.

Grundpotensform - små tal

Exempel:

Skriv \(0,000\,000\,000\,001\) mm i grundpotensform.