Lån

Vi har gått igenom vad ränta är och hur man räknar ut den. I det här avsnittet ska vi gå igenom de vanliga begreppen man stöter på när man lånar pengar från en bank eller finansinstitut. 

För att kunna låna pengar behöver man visa att man har råd att betala räntan samt inte haft betalningsanmärkningar tidigare. Banken kommer att göra en kreditupplysning för att kunna säkerställa detta.

När man lånar pengar för att köpa ett objekt så brukar man pantsätta objektet tills man har betalat tillbaka lånet. Detta innebär att banken äger objektet tills man har betalat tillbaka lånet. Att betala tillbaka lånet kallas för amortering. Man betalar tillbaka (amorterar) en del av lånet varje månad tills hela lånet är återbetalt.

Vissa lån är räntefria. Det innebär att man betalar ingen ränta för pengarna man lånar för att köpa objektet. Man delar priset på objektet på ett visst antal månader och betalar av den enligt en avbetalningsplan. Den här typen av köp kallas för, köpa på avbetalning.

Exempel 1

Noel vill köpa en TV som kostar \(6\;000\) kronor. I företagets annons står det att man kan köpa deras produkter räntefritt om man betalar av det på \(12\) månader. Hur mycket ska Noel betala per månad om han köper TV:n på avbetalning?

$$\frac{6000}{12}=500\;\text{kronor per månad}$$

Exempel 2

Cecilia vill köpa en bil som kostar \(90\;000\) kronor på avbetalning. Bankens villkor är att lånet ska återbetalas på \(3\) år med lika stora amorteringar i slutet av varje år och att räntesatsen ska vara \(4\%\). Hur mycket dyrare blir bilen än om Cecilia skulle köpa bilen utan att låna pengar?

Att lånet ska återbetalas på 3 år innebär att på slutet av varje år behöver Cecilia amortera:

$$\frac{90\;000}{3}=30\;000\;\text{kronor}$$

Beräkningarna blir enklare när vi gör det i en tabell:

År Återstående lån Amortering Årsränta Att betala
1 \(90\;000\) \(30\;000\) \(0,04\cdot90\;000=3\;600\) \(30\;000+3\;600=33\;600\)
2 \(60\;000\) \(30\;000\) \(0,04\cdot60\;000=2\;400\) \(30\;000+2\;400=3\;2400\)
3 \(30\;000\) \(30\;000\) \(0,04\cdot30\;000=1200\) \(30\;000+1\;200=31200\)

Om vi summerar ihop Cecilias betalningar får vi:

$$33\;600+3\;2400+31\;200=97\;200$$

Detta innebär att hon betalar \(97\;200–90\;000=7\;200\) kronor extra i ränta.

Det är dock ganska vanligt att man betalar olika typer av avgifter när man köper objekt på kredit, dvs med lånade pengar som man betalar tillbaka på avbetalning. Det finns två typer av avgifter:

Engångsavgift eller Uppläggningsavgift betalas för att företaget ska starta din kreditansökan och göra kreditupplysning på dig. Detta betalas bara en gång.

Aviavgift eller Administrationsavgift betalas vid varje avbetalning för att täcka företagets kostnader för att de skickar fakturan till dig.

Om man inte betalar fakturan i tid behöver man betala en påminnelseavgift eller förseningsavgift för att täcka företagets kostnader för att de har skickat en ny faktura till oss för att påminna oss om den obetalda fakturan.

 Exempel 3

Sofie vill köpa en ny säng som kostar \(12\;000\) kronor på avbetalning. Företaget erbjuder räntefritt köp. Längst ner på annonsen står det att det tillkommer en uppläggningsavgift på \(295\) kronor samt en aviavgift på \(39\) kronor om man köper räntefritt på \(12\) månader.

a) Hur mycket ska Sofie betala per månad om hon köper sängen på avbetalning?

b) Hur mycket extra betalar Sofie för sängen?

a) Första månaden kommer Sofie att betala:

$$Delbetalning\;+\;Uppläggningsavgift\;+\;Aviavgift$$

$$\frac{12\;000}{12}+295+39=1\;334\;\text{kronor}$$

De resterande elva månaderna kommer hon att betala:

$$Delbetalning\;+\;Aviavgift$$

$$\frac{12\;000}{12}+39=1\;039\;\text{kronor}$$

b) Hon kommer att betala extra:

$$Uppläggningsavgift\;+12\cdot Aviavgift$$

$$295+12\cdot39=763\;\text{kronor}$$

Det man betalar extra för att köpa något på kredit brukar kallas för effektiv ränta. Man måste läsa de finstilta villkoren för lånet innan man tecknar det. Om räntan är given så kallas det för nominell ränta. För exempel 3 är:

$$Effektiv ränta\;=\frac{763}{12\;000}≈0,0\;636=6,36\%$$

Nominell ränta \(=0\%\) eftersom det är räntefritt

Sms-lån är en typ av snabblån där den effektiva räntan är ganska hög. Bland villkoren brukar det också stå att räntan är individuell. Vilket innebär att om man inte har en bra inkomstkälla och därför kanske får betalningsanmärkningar så får man betala en högre ränta.

När man lånar pengar från banken för att köpa en lägenhet kan det vara bra att känna till skillnaden mellan rörlig- och fast ränta. Fast ränta innebär att man kommer överens med banken om en räntesats som kommer att gälla under avtalstiden. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Skillnaden är att man har en högre räntesats vid fast ränta men å andra sidan vet man att räntan inte kommer att ändras under bindningstiden. Det vanliga är att man delar upp lånet i två delar, en med rörlig ränta och den andra med fast ränta.

Det är också bra att känna till skillnaden mellan annuitetslån och lån med rak amortering. Annuitetslån innebär att man betalar lika mycket varje månad tills hela lånet är återbetalt. I början utgör räntan större delen av betalningen (annuitetsbeloppet) men på slutet brukar amorteringen vara större del av annuitetsbeloppet eftersom lånet minskar med tiden.

Rak amortering innebär att man betalar lika stora amorteringar varje månad.

Har du en fråga du vill ställa om Lån? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
Läs sidan på andra språk

Här går vi igenom amortering och lån och hur vi räknar med det.

 • Amortering: Återbetalning av en del av ett lån, betalas ofta i samband med räntan.
 • Köpa på avbetalning: Här delar priset på objektet på ett visst antal månader och betalas av enligt en avbetalningsplan.
 • Köpa på kredit: Det betyder att köpa med lånade pengar som betalas tillbaka genom avbetalning.
 • Engångsavgift eller Uppläggningsavgift: Denna avgift betalas bara en gång.
 • Aviavgift eller Administrationsavgift: Denna avgift betalas vid varje avbetalning för att täcka avgift som företaget har för att skicka en faktura.
 • Påminnelseavgift eller förseningsavgift: Denna avgift tillkommer om fakturan inte betalas i tid.
 • Effektiv ränta: Det man betalar extra för att köpa något på kredit.
 • Nominell ränta: Om räntan är given.
 • Fast ränta: Detta innebär att man kommer överens med banken om en räntesats som kommer att gälla under avtalstiden.
 • Rörlig ränta: Det innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.
 • Annuitetslån: Det innebär att man betalar lika mycket varje månad tills hela lånet är återbetalt. I början utgör räntan större delen av betalningen (annuitetsbeloppet) men på slutet brukar amorteringen vara större del av annuitetsbeloppet eftersom lånet minskar med tiden.
 • Rak amortering: Det innebär att man betalar lika stora amorteringar varje månad.
 • Lånekostnad: Summan av räntebetalningar och avgifter men inte amorteringar.