Standby

Det förbrukas en hel del el i onödan på grund av elektroniska apparater som är i standbyläge istället för att vara helt avstängda. Bland annat tv-apparater, spelkonsoler, digitalboxar, datorer, laddare till lampor som drivs via transformatorer, laddare till mobiltelefoner och bärbara datorer.

Florence bor med sin familj i en oljeuppvärmd villa och förbrukar 12 000 kWh per år. De har ett elpris på 102,58 öre/kWh som är bundet på fem år. Hur mycket skulle familjen kunna spara årligen genom att stänga av alla elektroniska apparater/laddare när de inte används om dessa står för 5% av deras totala elförbrukning?

Lösningsförslag:

Total kostnad för elförbrukning under ett år:

$$\begin{align} 12 000 \text{ kWh} \cdot 102,58 \text{ öre/kWh} = & 12 000 \text{ kWh} \cdot 1,0258 \text{ kr/kWh}\\ =& 12 309,60 \text{ kr}\end{align}$$

Kostnad för apparater/laddare i standbyläge:

$$\begin{align}12 309,60 \cdot 5\% =& 12 309,60 \cdot 0,05\\ =& 615,48 \approx 600 \text{ kr}\end{align}$$

De skulle kunna spara 600 kr per år.

Har du en fråga du vill ställa om Standby? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se