Uppgift 7

Diagrammet visar hur priset beror av vikten för två olika äppelsorter.
Hur stor är prisskillnaden per kilogram?
Motivera ditt svar i figuren och rutan.

U7 1B

6 kr/kg; Svar i intervallet (5-7)kr/kg

Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1b; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se