Uppgift 21

Anna och Erik ska bestämma vinkelsumman i en sexhörning.
De har gjort sina indelningar på olika sätt. Här ser du hur de har gjort sina indelningar och sina beräkningar:

U20 1B

Både Anna och Erik har kommit fram till rätt resultat men på olika sätt. Redogör hur Anna och Erik kan ha resonerat.

 

Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1c; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se