Registreringsskyltar

Olika länder använder olika standard för kombinationer av bokstäver och siffror på sina registreringsskyltar.

Sverige: 3 bokstäver 3 siffror, t.ex. WSH 281

Danmark: 2 bokstäver 5 siffror, t.ex. MB 90726

Island: 2 bokstäver 3 siffror, t.ex. GN 392

I Sverige används inte bokstäverna I, Q, V, Å, Ä och Ö eftersom de kan förväxlas med andra bokstäver.

Hur många möjliga kombinationer av registreringsskyltar finns det i respektive land ifall vi antar att det finns 23 olika möjliga bokstäver i varje land och vi bortser från förbjudna bokstavskombinationer?

Lösningsförslag:

Eftersom varje val av tecken inte beror på föregående och nästföljande får vi fram antalet kombinationer genom att multiplicera med antalet möjliga alternativ för respektive tecken.

Det är 23 olika alternativ för varje bokstav och 10 olika alternativ för varje siffra.

Sverige: \(23\cdot23\cdot23\cdot10\cdot10\cdot10 = 23^3\cdot10^3 = 12 167 000\)

Danmark: \(23\cdot23\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10\cdot10 = 23^2\cdot10^5=52 900 000\)

Island: \(23\cdot23\cdot10\cdot10\cdot10 = 23^2\cdot10^3 = 529 000\)

Ca 12 miljoner möjliga kombinationer i Sverige, 53 miljoner i Danmark och 530 000 på Island.

Har du en fråga du vill ställa om Registreringsskyltar? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se