Funktioner

I kapitlet om funktioner lär vi oss om det viktiga funktionsbegreppet och hur vi kan formulera linjära funktioner, exponentialfunktioner och potensfunktioner. Vi studerar även hur koordinatsystem kan användas för att skissa en funktions graf, och hur vi kan finna grafiska lösningar till ekvationer och olikheter.

Funktioner hör till det mest grundläggande inom matematiken och fysiken. Funktioner kan användas för att beskriva samband mellan olika storheter i verkligheten, t.ex. inom mekanik, tillverkning, medicin, ekosystem, rymdvetenskap, ekonomi och samhällsämnen. Funktioner illustreras ofta i koordinatsystem i form av linjer, kurvor, diagram osv.

Funktionerna är även användbara i världen av maskininlärning. Följande film förklarar hur maskininlärning kan användas för att hjälpa läkare upptäcka hjärtinfarkter. Förklaring baseras på den räta linjens ekvation.