Storheter och enheter

En storhet är en kvantitativ egenskap, som till exempel hastighet eller tid. Att en storhet är kvantitativ betyder att vi åtminstone i teorin kan mäta den och se hur stor den är. Vi kan till exempel mäta en bils hastighet och säga att den kör i \(90\) km/h, eller säga att ett teveprogram är \(60\) minuter långt. För att beskriva hur stor en storhet är använder vi oss av enheter, som exempelvis km/h eller minuter.

Människan har alltid mätt storheter i olika enheter för att kunna beskriva till exempel hur stort eller långt något är. Det tog ett månvarv (en månad) att gå till en viss by eller en fisk påstods vara lika lång som sträckan mellan fiskarens utsträckta armar (ungefär en famn).

Med tiden har man försökt städa upp i enheterna, så att man kan jämföra mått som olika människor har tagit (en fotlängd är ju till exempel olika lång beroende på vems fot man mäter). Man har därför skapat SI-systemet (Système International d'Unités), som är ett internationellt system över enheter och som är tänkt att vara standard i hela världen. Från SI-enheterna kan man sedan härleda alla andra enheter som finns i världen.

SI-enheterna

Storhet Enhet Symbol
Längd Meter m
Massa Kilogram kg
Tid Sekund s
Elektrisk ström Ampere A
Temperatur Kelvin K
Substansmängd Mol mol
Ljusstyrka Candela cd

Det finns fortfarande många gamla enheter kvar, som används i olika delar av världen. Exempelvis mäter vi i Sverige vanligtvis temperatur i grader Celsius istället för i Kelvin (\(0°C=273,15\) K) och i USA mäter man avstånd i bland annat fot (\(1\;ft≈0,305\) m) och tum (\(1\;in=2,54\) cm).

$$ 1\;ft=12\;tum=12\cdot0,0254\;m=0,3048\;m$$

Har du en fråga du vill ställa om Storheter och enheter? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se
  • En storhet: Är en kvantitativ egenskap, som till exempel hastighet eller tid.
  • En kvantitativ storhet: Betyder att vi åtminstone i teorin kan mäta den och se hur stor den är.
  • Enheter: För att beskriva hur stor en storhet är använder vi oss av enheter, som exempelvis km/h eller minuter.
  • SI-systemet: Är ett internationellt system över SI-enheter och är en standard för enheter som hela världen använder.