Grafisk lösning av ekvationer

Att lösa ekvationer sker antingen genom algebraisk ekvationslösning, eller grafiskt. I det här avsnittet introduceras metoden för grafisk lösning av ekvationer.

Vi löser en ekvation grafiskt genom att göra om båda leden till varsin funktion, som sedan ritas upp i samma koordinatsystem. \(x\)-värdet under skärningspunkten för de två funktionerna blir lösningen på ekvationen, eftersom det är där som ekvationens båda sidor är lika stora (VL=HL).

Exempel

Vi vill lösa följande ekvationen \(5x=87\) grafiskt. Efter uppdelning av båda leden till separata funktioner får vi:

$$\left\{\begin{matrix} y_{1}=5x \\ y_{2}=87 \end{matrix}\right.$$

Uppritat i ett koordinatsystem blir det som följande graf:

Grafisk lösning av ekvationer 01

Skärningspunkten mellan de båda kurvorna har koordinaterna \((17,4;\; 87)\), vilket ger \(x=17,4\) som lösning på ekvationen.

Exempel

Om vi har ekvationen

$$x^3=87$$

som vi ska lösa grafiskt, då får vi på samma sätt som i det förra exemplet två funktioner:

$$\left\{\begin{matrix} y_{1}=x^{3} \\ y_{2}=87 \end{matrix}\right.$$

Uppritade i ett gemensamt koordinatsystem blir det så här:

Grafisk lösning av ekvationer 02

Skärningspunkten har de ungefärliga koordinaterna \((4,43;\; 87)\), vilket ger lösningen \(x≈4,43\).

Har du en fråga du vill ställa om Grafisk lösning av ekvationer? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här går vi igenom hur vi med hjälp av grafer kan lösa ekvationer.

  • Ekvationslösning: Är att bestämma en eller flera okända variabler.
  • Koordinater: De tallinjer som utgör basen i ett koordinatsystem. x-axeln är den horisontella, och y-axeln den vertikala koordinaten.