Uppgift 10

De tre vektorerna i figuren har absolutbeloppen 3, 4 respektive 5.
Bestäm längden (absolutbeloppet) av de tre vektorernas resultant.
Redovisa din lösning och motivera ditt svar i figuren och/eller rutan.

U10 1C

10

Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1c; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 10? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se