Grafer

I det förra avsnittet repeterade vi hur man kan använda koordinatsystem för att beskriva punkter utifrån ett x-värde som ett y-värde. I det här avsnittet ska vi bygga vidare på detta och visa hur vi kan använda koordinatsystem för att illustrera flera punkter.

Om vi har flera punkter med olika koordinater kan dessa sammanställas i en värdetabell:

x-värde y-värde
1 0
2 1
3 0
4 2

Varje punkt representeras i värdetabellen av ett x-värde och ett y-värde. Alla de punkter som representerar ett visst samband på detta sätt utgör en del av en graf.

Om vi placerar in dessa punkter i ett koordinatsystem och binder samman punkterna genom att dra linjer mellan varje efterföljande par av punkter i x-led, har vi beskrivit grafen:

Grafer 01

En sådan här graf skulle till exempel kunna representera antalet olyckor på en väg under fyra dagar. Om x-axeln anger "dagar" och y-axeln "antal olyckor", så har vi skapat en god överblick över olyckorna på vägen. Grafer låter oss alltså på enkelt sätt se och tolka samband.

Har du en fråga du vill ställa om Grafer? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se

Här går vi igenom hur vi med hjälp av en graf kan beskriva ett händelseförlopp.

Här går vi igenom hur vi skapar en graf med hjälp av en värdetabell.

Hjälpmedel

Här används grafräknaren Casio FX-CG20.
Se samma uppgift med grafräknaren Casio FX-9750GII.

Grafräknare av andra fabrikat har ungefär motsvarande funktionalitet.

  • Axel (koordinataxel): Är en tallinje.
  • X-axeln: Är den horisontella tallinjen genom origo (nollpunkten i koordinatsystemet).
  • Y-axeln: Är en vertikala tallinjen genom origo (nollpunkten i koordinatsystemet).