Uppgift 5

Adam köper en begagnad moped.
Formeln \(y = 10\, 000 \cdot 0,8^x\) beskriver mopedens värde y kr x år senare.
Hur stor är värdeminskningen i procent per år?


Vi har ju \(y_0 = 10\, 000 \;kr\) som ursprungliga priset, eftersom \(x =0\) (året noll) och förändringsfaktor är 0,8.

Alltså \(y_0 = 10\, 000 \cdot (0,8)^0 = 10\, 000 \,kr\)

Det gamla priset \((10\, 000 \,kr)\) är lika med \(100\% \)

Det nya priset efter ett år blir:

$$y_1 = y_0*(0,8)^1= 10\, 000 * 0,8 = 8\, 000 \,kr$$

Det nya priset \((8\, 000 \,kr)\) är lika med \(80\%\)

(minskningen i kr per år) = (det gamla priset i kr) − (det nya priset i kr)

\(minskningen \;i \;kr \;per \;år = 10\, 000 - 8\, 000 = 2\, 000\)

(minskningen i procent) = (det gamla priset i procent) − (det nya priset i procent)

 Värdeminskningen i procent per år = \(100\% - 80\% = 20,0\%\) per år

Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1b; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se