Aritmetik

I detta inledande kapitel repeterar vi främst sådant som vi har lärt oss i grundskolan om olika typer av tal och räkneregler som gäller. Vi studerar bland annat heltalens egenskaper, negativa tal och bråktal, vad potenser är och hur kvadratrötter fungerar. 

I aritmetiken lär vi oss om tal och hur vi räknar med tal. Aritmetiken är en grundläggande del av matematiken. Om du räknar antalet elever i klassen, gör en överslagsberäkning om hur mycket saft det som går åt på barnkalaset, skickar ett SMS, bedömer massan hos ett svart hål i rymden, tar reda vilken dos medicin du behöver, … så styrs det av aritmetikens lagar.

Svårighetsgrad