Uppgift 7

Ungefär hur stor är triangelns area? Ringa in ditt svar.

\(1 \, cm^2\)        \(5 \, cm^2\)        \(10\, cm^2\)        \(20\, cm^2\)        \(26\, cm^2\)

Motivera ditt svar i figuren och rutan.

U7 1A

\(10\, cm^2\)

Uppgiften är hämtad ur "Matematik 1a; Kursprov, vårterminen 2012" ©Skolverket - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se