Top Hat

Nedanstående tabell visar hur GB-glassen Top Hat varierat i pris olika år och vad KPI (konsumentprisindex) varit motsvarande år (normerat till 100 år 1949).

År kr KPI
2008 13 1716
1994 8 1419
1990 6 1187
1989 5,5 1074
1984 3,6 818
1978 2 469
1976 1,75 382
1974 1,3 316
1967 1 211

Räkna om samtliga priser i 2008 års penningvärde och rangordna priserna från billigaste till dyraste året.

Tophat

 

Lösningsförslag:

Omräkning till 2008 års penningvärde från år t görs enligt följande.

x = pris år t. y = pris uttryckt i 2008 års penningvärde.

$$y=x\cdot \frac{KPI^{2008}}{KPI^{t}}$$

Exempelvis fås för t = 1990.

$$y=6\cdot \frac{KPI^{2008}}{KPI^{1990}}=6\cdot \frac{1716}{1187}=8,67$$

Ifall vi räknar om samtliga priser får vi följande tabell:

År kr KPI kr (2008)
2008 13 1716 13,00
1994 8 1419 9,67
1990 6 1187 8,67
1989 5,5 1074 8,79
1984 3,6 818 7,55
1978 2 469 7,32
1976 1,75 382 7,86
1974 1,3 316 7,06
1967 1 211 8,13

Sortering på kolumnen kr (2008) ger:

År kr KPI kr (2008)
1974 1,3 316 7,06
1978 2 469 7,32
1984 3,6 818 7,55
1976 1,75 382 7,86
1967 1 211 8,13
1990 6 1187 8,67
1989 5,5 1074 8,79
1994 8 1419 9,67
2008 13 1716 13,00

Kommentar: Vi kan notera att den generella trenden verkar vara att priset på Top Hat ökat snabbare än prisnivån generellt, men det finns undantag, exempelvis priset 1967 som var förhållandevis högt och priset 1984 som var förhållandevis lågt. Vi kan också konstatera att nuvarande pris på 13 kr är väldigt högt sett ur ett historiskt perspektiv.

Har du en fråga du vill ställa om Top Hat? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se