Statistik och sannolikhet

I kapitlet om sannolikhet och statistik lär vi oss att beräkna sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa i vissa situationer. Vi lär oss också om statistiska undersökningar, hur vi kan tolka diagram och hur olika lägesmått såsom medelvärde och median kan användas.

Statistik

 • Statistiken är grundläggande för att förstå till exempel olika undersökningar som presenteras med diagram i tidningar, i TV mm. Det gäller då att kunna tolka dessa diagram. Företag visar i sin marknadsföring ibland fördelar med sina produkter i diagram jämfört med konkurrenternas produkter. Det gäller alltid att vara observant på vad diagrammet visar, det finns många sätt man kan ljuga med statistik.
 • Kunskaper i statistik är också användbart när man behöver ta ett lån och vill välja den bank som ger den lägsta kostnad vad gäller ränta och amorteringar eller om man vill spara pengar i en bank och vill ha bästa avkastning på pengarna.
 • Statistik används inom medicin när man till exempel vill mäta antal drabbade av en viss sjukdom och effekten av en medicin.
 • Statistik används ibland som underlag för att räkna ut sannolikhet. Ganska vanligt inom till exempel medicin, och försäkringar. Man gör först mätningar som man sedan sammanställer statistiskt. Därefter gör man en modell med sannolikheter. I till exempel biverkningar för en medicin står det 1 av 10, 1 av 100 osv. Det är egentligen sannolikheter att drabbas 0,1; 0,01 osv. För livförsäkringar för man statistik på ålder, orsak, bakomliggande sjukdomar vid dödsfall. Man sätter därefter försäkringsbelopp efter försäkringstagarens ålder.
 • Man kan säga att statistik och sannolikhet hänger ihop.

Sannolikhet

Väldigt många branscher använder sannolikhet. Här nämns några exempel:

 • Sannolikhet används mycket inom spel. Vadslagning på till exempel hästar, vinstchanser i roulett, black jack, poker osv. Konstruktörer av online-spel ser till att sätta oddsen så att ägaren av spelet alltid vinner i långa loppet.
 • Sannolikhet används inom försäkringsbranschen till exempel när man ska teckna livförsäkringar eller bilförsäkringar. Det gäller olika belopp för vissa försäkringar för unga respektive för gamla.
 • För att ta fram prognoser för hur vädret kommer att bli används sannolikhet.
 • Inom Fysik till exempel inom kvantfysik så används sannolikhet för att beräkna sannolikheten för olika tillstånd.
 • Sen har vi Börs- och Finansbranschen som vill placerar pengar så de ger en hög sannolikhet att ge vinst.
 • Då man vill beräkna framtida trafikflöden inom till exempel data eller fordonstrafik så hjälper sannolikhet till att beräkna var det troligtvis kommer att bli köer så man kan dimensionera för detta eller skicka ut varningar, om det behövs.
 • Sist bör nämnas sannolikhet för framtida pandemier samt sannolikhet att drabbas av en viss sjukdom givet vissa förutsättningar i generna eller miljön.