Geometri

I kapitlet om geometri repeterar vi vanligt förekommande geometriska figurer och tredimensionella kroppar, hur vi beräknar omkrets, area och volym, samt Pythagoras sats. Vi studerar även trigonometri och använder oss av vektorer för att beskriva storheter som har både en storlek och en riktning.

I geometrin lär vi oss vilka egenskaper olika figurer och kroppar har. Metoder från geometrin används inom alla tillämpade vetenskaper, främst inom fysiken.