Hur stor andel?

Hur stor andel är \(\small{15}\,kr\) av \(120\,kr\)?

Lösning:

För att beräkna andelen av något kan man använda sig av följande formel:

$$andelen=\frac{delen}{det\,hela}$$

I vårt fall är \(delen=15\) och \(det\, hela=120\). Vi får då:

$$andelen=\frac{15}{120}$$

Förkortar vi det frå vi:

$$andelen=\frac{15}{120}=\frac{3\cdot5}{3\cdot8\cdot5}=\frac{1}{8}$$

Så \(15\,kr\) är en åttondel av \(120\,kr\). Hade de velat att vi svarat i procent hade svaret varit \(12,5\,\%\) då \(\frac{1}{8}=0,125=12,5\,\%\).

Har du en fråga du vill ställa om Hur stor andel?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se