Vem har ökat mest?

De två syskonen Peter och Gösta sparar pengar. Peters pengar har ökat från \(345\,kr\) till \(750\,kr\) och Göstas pengar har ökat från \(125\,kr\) till \(350\,kr\). Båda säger att deras sparande har ökat mest. Kan de båda ha rätt?

Lösning:

Man kan se en ökning på olika sätt, antingen kan med hur många kronor som sparandet har ökat eller hur mycket deras sparande ökat procentuellt.

Vi räknar ut hur mycket Peters och Göstas sparande ökat räknat i kronor:

$$\texttt{Peter:}\;\; 750-345=405 kr.$$

$$\texttt{Gösta:}\;\; 350-125=225 kr.$$

Tittar man i hur mycket deras sparande har ökat i kronor så har Peters sparande ökat mest. Men hur ser det ut om man tittar på hur mycket deras sparande ökat procentuellt?

Vi beräknar förändringsfaktorn för bådas sparande med hjälp av formeln

$$Förändringsfaktorn=\frac{Nya\;värdet}{Gamla\;värdet}$$

$$\texttt{Peters}\;förändringsfaktor=\frac{750}{345}\approx2,17$$

$$\texttt{Göstas}\;förändringsfaktor=\frac{350}{125}\approx2,8$$

Vi ser här att procentuellt sätt har Göstas sparande ökat mest. Alltså har de båda rätt, Peters sparande har ökat mest i antal kronor medan Göstas sparande ökat mest procentuellt.

Har du en fråga du vill ställa om Vem har ökat mest?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se