Exempel på ekvation

Ekvationslösning tillåter alla operationer (addition, subtraktion, multiplikation och division) så länge du utför samma operation på båda sidor likhetstecknet. Målet är att lösa ut \(x\), dvs. få \(x\) ensamt på en sida likhetstecknet för att på så vis kunna avläsa vad dess värde är.

$$ 5x + 22 = 4 $$

Subtrahera \(22\) i både vänsterled och högerled för att få termen med \(x\) i ensamt.

$$ 5x + 22 - 22 = 4 - 22 $$

$$ 5x = -18 $$

Dividera med \(5\) i båda leden för att lösa ut \(x\).

$$ \frac{5x}{5} = \frac{-18}{5} = -3,6 $$

Har du en fråga du vill ställa om Exempel på ekvation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se