Lös ekvationen 4

Lös ekvationen \(x\sqrt{x}=3\). Svara exakt.

Lösning:

Roten ur \(x\) kan även skrivas som \(x^{\frac{1}{2}}\). Vi börjar med att göra den omskrivningen och använder oss sedan av det faktum att \(a^x\cdot a^y=a^{x+y}\):

$$x\sqrt{x}=3$$

$$x^1\cdot x^{\frac{1}{2}}=3$$

$$x^{1+\frac{1}{2}}=3$$

$$x^{\frac{2}{2}+\frac{1}{2}}=3$$

$$x^{\frac{3}{2}}=3$$

För att bli av med exponenten till \(x^{\frac{3}{2}}\) kan vi använda oss av potensregeln \((a^x)^y=a^{x\cdot y}\). Vi vill att \(\frac{3}{2}\) multiplicerat med något ska bli \(1\). Då \(\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}=1\) så höjer vi upp båda led med \(\frac{2}{3}\):

$$\Big(x^{\frac{3}{2}}\Big)^{\frac{2}{3}}=3^{\frac{2}{3}}$$

$$x^{\frac{3}{2}\cdot \frac{2}{3}}=3^{\frac{2}{3}}$$

$$x=3^{\frac{2}{3}}$$

Nu vill vi bara beräkna \(3^{\frac{2}{3}}\). Vi kan åter använda oss av potensregeln \((a^x)^y=a^{x\cdot y}\) och skriva \(3^{\frac{2}{3}}=3^{2\cdot \frac{1}{3}}=(3^2)^{\frac{1}{3}}\). Då \(3^2=9\) så har vi att \((3^2)^{\frac{1}{3}}=9^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{9}\).

Vår lösning är då \(x=\sqrt[3]{9}\).

Har du en fråga du vill ställa om Lös ekvationen 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se