Hitta talet

Nu söker vi ett tal, som man först adderat med \(125\). Sedan dividerat summan med \(4\), och denna kvot blir \(60\).

Lösningsförslag:

Vi betecknar talet som vi söker med \(x\).

$$\frac{x+125}{4}=60$$

$$4\cdot \frac{x+125}{4}=4\cdot 60$$

$$x+125=240$$

$$x+125-125=240-125$$

$$x=115$$

Har du en fråga du vill ställa om Hitta talet? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se