Beräkna den totala förändringsfaktorn

Priset på en vara ökar först med \(20\%\) för att sedan minska med \(60\%\). Vad är den totala förändringsfaktorn?

Lösning:

En ökning på \(20\%\) motsvarar en förändringsfaktor på \(1,2\) och en minskning på \(60\%\) motsvarar en förändringsfaktor på \(0,4\). Den totala förändringsfaktorn får vi genom att multiplicera de båda förändringsfaktorerna:

$$\texttt{F-faktor}_{\texttt{total}} = \texttt{F-faktor}_1\cdot \texttt{F-faktor}_2=1,2\cdot0,4=0,48$$

Svar: Den totala förändringsfaktorn är \(0,48\)

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna den totala förändringsfaktorn? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se