Variabler

En elev löser 10 matteuppgifter per timme. Eleven har löst (\(10 t\)) tal, beroende på antalet timmar eleven arbetat. Vi kan använda vilken symbol vi vill för vår variabel, vi väljer att beskriva antalet timmar med bokstaven \(t\).

Eleven hinner göra klart 30 uppgifter en riktigt bra dag. Hur många timmar tog det?

Vi vet att:

$$10 t = 30$$

$$t = \normalsize{\frac{30}{10}} = 3$$

Det tog tre timmar.

Nu har vi använt vårt uttryck till att skapa en ekvation, som vi också besvarat genom att lösa ut vår variabel ur ekvationen.

Har du en fråga du vill ställa om Variabler? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se