Subtrahera bråk

Beräkna \(\frac{2}{3}-\frac{5}{9}\)

Lösning:

Det första vi vill göra är att skriva bråken med ett gemensamt bråkstreck. Detta kan vi göra om de båda bråken har samma nämnare. I det här fallet går det enkelt att se att vi bara behöver förlänga det första bråket med \(3\) för att få en gemensam nämnare, då \(3\cdot3=9\). Vi förlänger \(\normalsize{\frac{2}{3}}\) med \(3\):

$$\frac{2}{3}=\frac{2\cdot3}{3\cdot3}=\frac{6}{9}$$

Nu kan vi ersätta \(\normalsize{\frac{2}{3}}\) med \(\normalsize{\frac{6}{9}}\) i det givna uttrycket:

$$\frac{2}{3}-\frac{5}{9}=\frac{6}{9}-\frac{5}{9}$$

Sedan kan vi skriva det med ett gemensamt bråkstreck och beräkna täljaren:

$$\frac{6}{9}-\frac{5}{9}=\frac{6-5}{9}=\frac{1}{9}$$

Vi har då fått fram att uttrycket har värdet \(\normalsize{\frac{1}{9}}\).

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna 2/3-5/9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se