Hur stor andel av en timme är 25 min?

Hur stor andel av en timme är 25 min? Svara i enklaste form.

Lösning:

En timme är \(60\) minuter så \(25\) minuter av en timme kan skrivas \(\frac{25}{60}\). Men då svaret ska vara i enklaste form måste vi förkorta bråket.
Både \(25\) och \(60\) är delbart med \(5\), därför kan vi förkorta bråket med \(5\):

$$\frac{25}{60}=\frac{\big(\frac{25}{\color{Blue}{5}}\big)}{\big(\frac{60}{\color{Blue}{5}}\big)}=\frac{5}{12}$$

Då det inte finns något tal som kan dela både \(5\) och \(12\) så kan vi inte förkorta ytterligare. Bråket står nu i sin enklaste form och \(25\) minuter är alltså \(\frac{5}{12}\) av en timme.

Har du en fråga du vill ställa om Hur stor andel av en timme är 25 min?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se