Beräkna \(\sqrt{\frac{25}{64}}\)

Beräkna \(\sqrt{\frac{25}{64}}\)

Lösning:

Då man ska ta roten ur ett bråk är det detsamma som att ta roten ur täljare och nämnare var för sig:

$$\sqrt{\frac{25}{64}}=\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{64}}$$

Då \(5\cdot5=25\) och \(8\cdot8=64\) är \(\sqrt{25}=5\) och \(\sqrt{64}=8\) Därför har vi att:

$$\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{64}}=\frac{5}{8}$$

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna kvadratroten ur (25/64)? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se