Hitta minsta gemensamma nämnare

Vad är MGN (minsta gemensamma nämnare) för \(\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\)?

Lösning:

Vi tar fram primtalfaktorerna för nämnarna.

$$8=2\cdot4=2\cdot2\cdot2$$

Svar: \(2\cdot2\cdot2\cdot3=24\)

Har du en fråga du vill ställa om Hitta minsta gemensamma nämnare? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se