Minsta gemensamma nämnare för algebraisk uttryck

Ta fram minsta gemensamma nämnare MGN och skriv om uttrycket med MGN som nämnare för:

$$\frac{5}{x}+\frac{4}{x+1}$$

Lösning:

Vi multiplicerar nämnarna \(x\) och \(x+1\) med varandra och får \(x \cdot (𝑥+1)\) som är vår MGN. Denna nämnare ska både \(\frac{5}{x}\) och \(\frac{4}{x+1}\) få.

För att \(\frac{5}{x}\) ska få nämnaren \(x(x+1)\) så måste vi förlänga med \((x+1)\). Vi måste multiplicera både nämnare och täljare med \(x+1\) och får \(\frac{5(x+1)}{x(x+1)}\).

För att \(\frac{4}{x+1}\) ska få nämnaren \(x(x+1)\) så måste vi multiplicera nämnaren och täljaren med \(x\) och får \(\frac{4x}{x(x+1)}\).

Vi får:

$$\frac{5}{x}+\frac{4}{x+1}=\frac{5(x+1)}{x(x+1)}+\frac{4x}{x(x+1)}$$

Nu har vi fått samma nämnare så vi kan skriva allt på ett gemensamt bråkstreck

$$\frac{5(x+1)}{x(x+1)}+\frac{4x}{x(x+1)}=\frac{5(x+1)+4x}{x(x+1)}$$

Vi multiplicerar in 5 i parentesen

$$\frac{5x+5+4x}{x(x+1)}=\frac{9x+5}{x(x+1)}$$

När vi använder MGN = \(x(x+1)\) får vi

$$\frac{5}{x}+\frac{4}{x+1}=\frac{9x+5}{x(x+1)}$$

Svar: \(\normalsize{\frac{9x+5}{x(x+1)}}\)

Har du en fråga du vill ställa om Minsta gemensamma nämnare för algebraisk uttryck? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se