Verifiera likhet

Visa att följande likhet gäller:

$$-2-(-2)\cdot\frac{-2}{-2}=0$$

Lösning:

Vi ska visa att vänster led = höger led. Vi kan visa detta genom att beräkna vänsterledet. I vänsterledet har vi ett bråk som har negativa tal i både täljare och nämnare, vilket gör att kvoten kommer vara positiv. Vi har till och med samma tal i täljare och nämnare, så kvoten kommer bli \(1\). Bråket i vänsterledet kan alltså ersättas med \(1\):

$$-2-(-2)\cdot\frac{-2}{-2}=-2-(-2)\cdot1=-2-(-2)$$

Nu har vi ett uttryck med två minustecken på rad, vilket blir ett plus:

$$-2-(-2)=-2+2= 0$$

Vi har att vänsterledet \(=0\) och högerledet \(=0\) så vi har nu visat att vår likhet stämmer.

Har du en fråga du vill ställa om Verifiera likhet? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se