Förenkla \((11^{12})^3\)

Hur gör vi om vi har en potens med en annan potens i basen? Ta till exempel \((11^{12})^3\). Det som står är egentligen

$$11^{12}\cdot11^{12}\cdot11^{12}$$

och vi vet att detta är lika med

$$11^{12+12+12}=11^{12\cdot3}=11^{36}$$

Alltså har vi

 $$(11^{12})^3=11^{12\cdot3}=11^{36}$$

Mer generellt, om \(a\), \(b\) och \(x\) är heltal har vi att

$$(x^a)^b=x^{a\cdot b}$$

Har du en fråga du vill ställa om Förenkla (11^{12})^3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se