Skriv Jordens omkrets i m och ange det i Gm

Jordens omkrets längs ekvatorn är ungefär \(40\,076\) km. Hur många meter är det? Hur många Gm (gigameter) är det?

Lösning:

Vi har att \(40\,076\;\text{km}=40\,076\cdot10^3\;\text{m}=40\,076\,000\;\text{m}\). För att få antalet gigameter kan vi göra på följande sätt:

Låt \(x\) beteckna antalet gigameter. Eftersom giga betyder miljard, vilket kan skrivas som \(10^9\), vet vi att

$$x\cdot10^9\;\text{m}=40\,076\,000\;\text{m}$$

Alltså har vi att

$$x=\frac{x\cdot10^{9}}{10^{9}}=\frac{40\,076\,000}{10^{9}}=40\,076\,000\cdot10^{-9}$$

Alltså är omkretsen längs ekvatorn \(0,040\,076\) Gm.

Svar: \(0,040\,076\) Gm

Har du en fråga du vill ställa om Skriv Jordens omkrets i m och ange det i Gm? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se