Beräkna uttrycket

Beräkna följande uttryck:

$$4\cdot(11+8)+2\cdot7^2-8\cdot4$$

Lösning:

Vi använder oss av den bestämda räkneordningen och börjar med att beräkna parentesen:

$$4\cdot\color{Blue}{(11+8)}+2\cdot7^2-8\cdot4=4\cdot\color{Blue}{19}+2\cdot7^2-8\cdot4$$

Nästa steg är att beräkna potensen:

$$4\cdot19+2\cdot\color{Blue}{7^2}-8\cdot4=4\cdot19+2\cdot\color{Blue}{49}-8\cdot4$$

Därefter ska all multiplikation beräknas:

$$\color{Blue}{4\cdot19}+\color{Green}{2\cdot49}-\color{Red}{8\cdot4}=\color{Blue}{76}+\color{Green}{98}-\color{Red}{32}$$

Slutligen adderar och subtraherar vi:

$$\color{Blue}{76}+\color{Green}{98}-\color{Red}{32}=142$$

Svaret efter vi beräknat är alltså \(142\).

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna uttrycket 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se