Beräkna uttrycket

Beräkna följande uttryck:

$$\frac{5^2\cdot2-2}{\left(\frac{\Big(\big(\frac{33}{3}\big)+1\Big)}{4}\right)}$$

Lösning:

Utifrån räknereglerna ska vi först beräkna parenteserna. I nämnaren av det yttersta bråket har vi en parentes, i den parentesen en parentes och i den parentesen en tredje parentes. Vi börjar med att beräkna den innersta parentesen:

$$\frac{5^2\cdot2-2}{\left(\frac{\Big(\color{#48A23F}{\big(\frac{33}{3}\big)}+1\Big)}{4}\right)}=\frac{5^2\cdot2-2}{\left(\frac{\big(\color{#48A23F}{11}+1\big)}{4}\right)}$$

Nästa steg är att ta den parentesen som nu är innerest:

$$\frac{5^2\cdot2-2}{\left(\frac{\Big(\color{#48A23F}{11}+1\Big)}{4}\right)}=\frac{5^2\cdot2-2}{\left(\frac{\color{#48A23F}{12}}{4}\right)}$$

Nu har vi bara en parentes kvar och då beräknar vi deb för att bli av med alla parenteser:

$$\frac{5^2\cdot2-2}{\Big(\color{#48A23F}{\frac{12}{4}}\Big)}=\frac{5^2\cdot2-2}{\color{#48A23F}{3}}$$

Alla parenteser är nu borta. Då är det enligt räknereglerna dags att beräkna potensen:

$$\frac{\color{#48A23F}{5^2}\cdot2-2}{3}=\frac{\color{#48A23F}{25}\cdot2-2}{3}$$

Nästa steg enligt räknereglerna är att beräkna multiplikation och division. Innan vi kan dividera måste vi beräkna täljaren. Man kan tänka sig att det är en parentes kring \((25\cdot2-2)\). Hade det stått \(\frac{5^2\cdot2}{3}-2\) hade vi beräknat divisionen innan vi subtraherat \(2\), med då \(-2\) är del av täljaren beräknar vi täljaren innan vi dividerar:

$$\frac{25\cdot2-2}{3}=\frac{50-2}{3}=\frac{48}{3}$$

Slutligen beräknar vi divisionen:

$$\frac{48}{3}=16$$

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna uttrycket 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se