Multiplikation och division

1. Multiplicera följande uttryck:

$$5\cdot \frac{6}{10}$$

Lösning:

För att multiplicera bråktal med heltal så multiplicerar vi endast heltalet med täljaren:

$$5\cdot \frac{6}{10}=\frac{5\cdot6}{10}=\frac{30}{10}$$


Vi försöker också alltid förenkla våra svar så långt det är möjligt:

$$\frac{30}{10}=\frac{3}{1}=3$$

2. Dividera:

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right)}{\left(\frac{6}{8}\right)}$$

Losning:

Division av bråktal kan se besvärliga ut, men löses lätt om man kan lägga lösningsmetoden på minnet. Metoden är att vi vänder upp-och-ner på talet i nämnaren - vi byter plats på dess täljare och nämnare, och så multiplicerar vi det nya talet med bråktalet i täljaren.

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right)}{ \color{#48A23F}{ \left(\frac{6}{8}\right)} }=\frac{2}{5} \cdot \color{#48A23F}{ \frac{8}{6} }=\frac{16}{30}=\frac{8}{15}$$

Detta fungerar eftersom om vi multiplicerar både nämnare och täljare med \(\frac{8}{6}\) så får vi talet 1 i nämnaren, och vi blir då av med nämnaren eftersom vi inte skriver ut 1 i nämnaren.

$$\frac{ \frac{2}{5} }{ \frac{6}{8} }=\frac{ \frac{2}{5}\cdot \frac{8}{6} }{ \frac{6}{8} \cdot \frac{8}{6}}=\frac{\frac{16}{30}}{1}=\frac{16}{30}=\frac{8}{15}$$

Har du en fråga du vill ställa om Multiplikation och division? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se