Analysera talföljden 1, 8, 27, 64, ...

Vi har talföljden: \(1, 8, 27, 64, ...\)

 1. Vad är differensen? Är den konstant eller jämt växande?
 2. Skriv ett uttryck för \(a_n\)
 3. Vad är \(a_8\)

Ledtråd: Undersök vad \(a_2=8\) kan skrivas som uttryckt i \(n=2\)

Lösning:

 1. Differensen är \(\underline{7}\) mellan \(1\) och \(8\), \(\underline{19}\) mellan \(8\) och \(27\) och \(\underline{37}\) mellan \(64\) och \(27\). Differensen är inte konstant eller jämt växande
 2. Vi kan se att:
  \begin{align*}
  a_1&=1=1^3\\
  a_2&=8=2^3\\
  a_3&=27=3^3\\
  a_4&=64=4^3
  \end{align*} Vi kan dra slutsatsen att
  $$a_n=n^3$$
 3. \(a_8=8^3=512\)
Har du en fråga du vill ställa om Analysera talföljden 1, 8, 27, 64, ...? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se